Opdateret Bovieran

Opdateret Bovieran med ændret layout og yderligere fokus på bæredygtige tiltag

Vi har løbende lyttet til kunder og samarbejdspartnere og justeret Bovieran, så vi bedst opfyldte beboernes krav og ønsker. Justeringerne har været mærkbare for beboerne.
Nu har vi samlet erfaringerne og kastet brikkerne op i luften for at finde frem til en optimal indretning af Bovieran. Vi har fokuseret på at bevare de vigtigste kendetegn ved Bovieran, nemlig den store vinterhave hvor fællesskabet kan trives, samt fællesrummet, som kan danne rammen om yderligere fællesskab, aktiviteter og hygge. Desuden har vi arbejdet målrettet med fokus på at udvikle et mere bæredygtigt byggeri.

Flere og større boliger

Vi har ændret antallet af boliger fra 55 til 60 boliger, samt øget antallet af 3-rums boliger, da denne boligtype har været den mest populære. Der er nu 12 stk. 2-rums boliger og 48 stk. 3-rums boliger. Vi har også generelt øget størrelsen på alle boligerne, som har været et stort ønske fra mange kunder. Det gælder også gavlboligerne, så der nu tilbydes seks boliger med et BBR boligareal på ca. 112 m2.

Se de foreløbige boligplaner >>
Boligvisualisering
Boligvisualisering

Nye boligtyper

I de indflyttede Bovieran er beboerne generelt meget tilfredse med indretningerne af boligerne. Særligt gavlboligerne har været meget populære. En af årsagerne, udover mere dagslys fra gavlvinduer, har været placeringen af soveværelset mod det fri. For at imødekomme det ønske for flere, har vi udviklet en ny gennemlyst boligtype, hvor soveværelset vender ud til det fri, selv om det ikke er en bolig med gavlvindue. Køkkenet placeres ind mod vinterhaven så du som en ekstra fordel, kan stå og kigge på vinterhavens planter, når du tilbereder maden.

Depotrum i boligerne

I den nye Bovieran udfører vi ikke kælder, idet brugen af beton er en CO2 synder. Dermed har vi flyttet depotrummene op i boligerne som også sikrer nemmere tilgængelighed. Det er helt op til dig, om du vil bruge depotet som et klassisk depotrum med kasser og ekstra service eller vil benytte depotrummet til den mere nære opbevaring. Depotrummet giver også lettere adgang til skakten med installationer, så du undgår en låge i et af opholdsrummene. Depotrummene er ca. 3 m2.

Depotrum udføres i boligerne
Beboerne har adgang til enten en privat terrasse eller altan.
Bovieran facade med store altaner i Frederikssund

Facader og materialer

Kendetegnet ved Bovieran er solide og gode materialer og det går vi ikke på kompromis med. En del af materialerne vil blive skiftet for at sikre, at vi benytter mere bæredygtige materialer med lavere CO2 udledning end hidtil. Vi arbejder pt på at finde frem til de rigtige løsninger og materialer.

Bovieran Frederikssund er et boligfællesskab for seniorer

Hovedindgangen til Bovieran er flyttet

Vi har flyttet indgangen til Bovieran op til den nordlige del af bygningen i forbindelse med fælleshuset. Som udgangspunkt placeres parkeringspladsen også nord for bygningen. Derved vil parkeringsarealet ikke været placeret ud for boliger, terrasser og altaner. Dette er selvfølgelig afhængig af grundens udformning ved de kommende Bovieran.

Elevatoren, der kører fra stueplan til 2. sal, er ligeledes flyttet mod nord og placeret i umiddelbar forlængelse af indgangen og fælleshuset. I umiddelbar nærhed til indgangen indrettes et gæsteværelse med bad/toilet og plads til fire overnattende gæster. I de indflyttede Bovieran har en separat bolig med fuldt indrettet køkken udgjort gæsteboligen. Men erfaringerne har vist, at køkkenet ikke bliver benyttet i den opførte gæstebolig.

Køkken i fælleshuset

Større fælleshus i to etager

Da antallet af boliger er øget med fem, forventes det at antallet af beboere bliver 90-100 personer. Derfor har vi valgt at øge størrelsen af fælleshuset, så I kan samles flere i selve fælleshuset til fællesarrangementer og fester. Fælleshuset ”vokser” ud af gavlen, så udvidelsen af fælleshuset ikke sker på bekostning af størrelsen på vinterhaven. Fælleshuset indrettes med store vinduer, så der bliver høj grad af visuel kontakt til vinterhaven.

Hobbyrum med udsigt og teknikrum

Som konsekvens af at kælderen er udgået indrettes teknikrummet i stueplan i tilknytning til indgangen og fællesrummet. De teknisk ansvarlige får derved lettere adgang til teknikken. På 1. sal over teknikrummet etableres endnu et teknikrum, hvor ventilationsanlægget til vinterhaven placeres, så der udføres ingen teknik på taget udover solceller. På den resterende del af fælleshusets 1. sal indrettes hobbyrum med udsigt til planterne i vinterhaven.

Hobby
Fra altangange fordeler beboerne sig til deres private bolig på 1. og 2. sal i Bovieran.

Altangangene følger de indvendige facader

Som noget nyt udføres altangangene hele vejen rundt i vinterhaven, så der bliver nemmere adgang til elevatoren fra alle boligerne. Desuden udføres trapper mellem bygningskroppene mod øst henholdsvis vest.