Bæredygtighedstiltag

Bovieran har fokus på miljøet inde og ude

For Bovieran er det vigtigt at passe på miljøet og tænke bæredygtigstiltag ind i byggerierne. De allerede opførte Bovieran er opført med fokus på bæredygtige tiltag. Bovieran i Solrød er fx præcertificeret til GULD i DGNB bæredygtighedssystem.

I forbindelse med indførelse af kravet om maksimum for CO2 udledning fra 2023 (BR23), har vi valgt at ”ryste posen” og tage fat de steder, hvor vi vurderer at kunne opnå de største CO2 reduktioner. Bovieran har en ambitiøs målsætning om, at ville vil reducere CO2 udledningen med 40% i forhold til BR23 kravet. Det har medført, at vi skal tænke nyt. Der er mange parametre som påvirker miljøet og vi har valgt at fokusere på følgende, hvor vi kan gøre en forskel.

Bregne

COforbrug

Bygningsreglementet for 2023 sætter krav til alt fremtidigt byggeri, hvor nybyggeri højst må påvirke miljøet med 12 kg C02 pr. m² pr. år, beregnet for en 50-årig periode. Vores ambition for de kommende Bovieran er, at niveauet skal ligge 40% under lovgivningens krav. Dette er et ambitiøs mål og vi vil målrettet arbejde på at nå dette.

Vi har derfor fokus på at vælge de rigtige løsninger og materialer. I forhold til de allerede opførte Bovieran har vi derfor foretaget nogle nye valg, herunder fjernet kælderen og dermed sparet beton samt ændret materialer og overflader. Bovierans hjerte, vinterhaven, bibeholdes og beregninger viser, at vinterhaven isoleret set har en lav CO2 udledning.

Bygningen forsynes med solceller så Bovieran selv kan producere strøm til el-ladestandere samt fællesarealer, hvilket samtidig er godt for driftsøkonomien. Der etableres infotavle i bygningen, så hver enkelt beboer kan følge med i produktionen af strøm.

Der etableres el-ladestandere på parkeringsarealet, så omstillingen til el-biler bliver lettere for hver enkelt beboer.

Bro over bassin i Bovieran vinterhaaven

Vandforbrug

Planterne i vinterhaven har brug for meget vand. For at minimere forbruget af drikkevand, samler vi regnvandet fra glastaget og leder dette i et Savaq-anlæg (Save-Aqua) under vinterhaven til vanding af de ca. 1.800 planter og træer i vinterhaven. Vi etablerer desuden opsamlingstank til opbevaring af regnvand, som kan benyttes til vanding i vinterhaven i de tørre perioder. Dette er ikke kun godt for miljøet, men også godt for driftsøkonomien i Bovieran.

En anden vigtig parameter er skybrudssikring, hvor opsamlingstankene er en vigtig del af løsningen. For hvert projekt indgår skybrudssikring i projekteringen ved etablering af fx LAR bassiner til lokal nedsivning eller forsinkelse af regnvandet. Derved bidrager vi til en øget sikring mod oversvømmelse ved skybrudssituationer af alle boligerne - også af boligerne i nærområdet.

Bæredygtighedstiltag og affaldshåndtering

Affaldshåndtering

En anden vigtig parameter er at opsamle og sortere affald, så det kan blive genbrugt. Vi forbereder vores affaldssystem til at håndtere statens overordnede mål om at sortere i ti fraktioner.

Sorteringen starter i hvert enkel bolig, hvor der etableres affaldssortering med minimum fire fraktioner i vaskeskabet i alle køkkener. Vi har fokus på, at adgangen til ”affaldsgården” er let tilgængelig og så tæt på adgangsvejene som muligt. Så bliver det så let som muligt for dig at sortere affald.

Hibiscus

Energiforbrug

Vi har selvfølgelig også fokus på at minimere energiforbruget i Bovieran. Solcellerne hjælper til at reducere elforbruget i fællesarealer. Ved at etablere individuelle ventilationsanlæg i hver bolig, kan hver enkelt beboer selv gøre en forskel.

I vinterhaven vælges planter som kan tåle en lavere temperatur (10 grader) i vinterperioden, så omkostninger til opvarmning af vinterhaven kan reduceres.

Opvarmningen af vinterhaven er med til at reducere varmeforbruget i boligerne, da ca. halvdelen af facade arealet i boligerne ligger ind mod den opvarmede vinterhave. I fællesarealer er der fokus på brug af LED lyskilder og differentieret lystændinger, så der også kan spares på den front, uden at gå på kompromis med den skønne aftenstemning i vinterhaven med belyste palmer og træer.