Boligafgift

Hvad bruges boligafgifterne til?

Når du køber en andelsbolig betaler du et beløb for andelen. Herudover skal du betale en månedlig boligafgift til andelsboligforeningen.

Boligafgiften betales månedligt forud og dækker din andel af foreningens omkostninger i form af fx renter på foreningens lån. Derudover dækker afgiften for drift og vedligeholdelse af vinterhaven, fællesområderne og ejendommen, herunder el, vand og varme i fællesområderne.

Andre omkostninger

Udover boligafgiften skal du betale dit eget el-, vand-, og varmeforbrug samt internet og TV.

Palmer, frugttræer og andre eksotiske planter i Bovierans vinterhave
Vejledende interiørvisualisering af lejlighed i Bovieran seniorbofællesskab