Andelsboligforening

Hvordan fungerer det?

En del af et fællesskab

Uanset om du bor i villa, andels- eller lejebolig i dag, opstår naturligt spørgsmål omkring bofællesskabet i en andelsboligforening.

Vi har forsøgt at besvare nogle af de almindeligste spørgsmål på baggrund af Bovieran Sveriges erfaringer.

En del af en andelsboligforening?

En andelsboligforening er en økonomisk forening, som har til formål at tilbyde lejligheder med bopælspligt uden tidsbegrænsning til sine medlemmer.

Ejer jeg min lejlighed?

Hele ejendommen ejes af andelsbolig- foreningen. Du har brugsret til din egen lejlighed og kan disponere frit over lejligheden ved salg, belåning, indretning og ombygning i henhold til foreningens vedtægter. Ved salg er prisen underlagt andelsboliglovens regler om maximalpris.

Hvordan tages beslutninger?

Du og dine naboer bestemmer sammen over jeres boliger og fællesområder gennem den valgte bestyrelse, som I vælger ved den årlige generalforsamling. Din andel giver dig indflydelse i foreningen og medansvar for foreningens økonomi og ledelse samt at foreningen lever op til gældende boliglovgivning.