At bo i Bovieran

I bestemmer sammen

En grundlæggende del af livet i Bovieran er fællesskabet i vinterhaven

Vi gør det så let som muligt at omgås naboerne hele året, at invitere venner eller familie og at deltage i forskellige aktiviteter. Vi kommer her med vores bud på et par aktiviteter.

Når man bor i Bovieran

At indgå i et boligfællesskab betyder, at alle har medbestemmelse og skal tilbydes alle aktiviteter. Vi giver her lidt inspiration.

Når man flytter ind i en Bovieran, er det naturligt at mødes og drøfte forskellige forslag og idéer til, hvilke fællesaktiviteter man kan have sammen i fællesarealerne.

Fællesskabsprincippet byder, at alle aktiviteter tilbydes alle – men det skal naturligvis være frivilligt at deltage i de forskellige aktiviteter. Vi giver her et par tanker og idéer omkring, hvordan I kan tilbringe tiden sammen.

Vi foreslår fx, at der etableres ”arbejdsgrupper”, der varetager forskellige opgaver.

Petanque i Bovieran seniorbofælleskab
Senior mand i Bovieran seniorbofællesskab

Kurser og foredrag

Fælleshuset rummer plads til at beboerne kan mødes til forskellige kurser og foredrag. Nogle ønsker måske at invitere en underviser til sprogkursus, computer kursus eller en foredragsholder til at holde foredrag om et relevant emner.

Studie- og aktivitetsgrupper

Det kan være, at en af beboerne tidligere har arbejdet med IT og derfor kan hjælpe med, at undervise naboerne med at bruge en computer, e-boks og andet. Andre igen har andre talenter, som naboerne kan have glæde af. Eller hvorfor ikke en teater-/biografklub, bogklub eller vinklub?

Morgenmad, fællesskab, trivsel

Fællesspisning

Fælleshuset ligger i vinterhaven. Her kan I samles til fælles madlavning og fællesspisning og måske omkring højtider fx til påskefrokost og julefrokost. Lokalet kan anvendes til alt mellem himmel og jord. Det er fantasien og jer som beboere, der bestemmer.

Fællesskab og hyggeligt samvær med petanque

Petanque turnering

En oplagt mulighed er en intern petanque turnering. Hvorfor ikke en årlig mesterskabs-turnering eller venskabsturneringer med andre Bovieran foreninger?

Seniorer køber ind

Andre fælles fordele

I har også mulighed for at etablere forskellige former for deleøkonomi. Det kan fx være indkøb af fælles værktøj, rengørings- og indkøbshjælp, hjemmefrisør, massage og fysioterapi. Også her er det beboerne, som bestemmer omfanget af fællesaktiviteter.